Ogłoszenia parafialne

Rachunek bankowy parafii: 33 8128 0005 0061 5448 2000 0010

Remont dachu kościoła / budynków kościelnych
Rachunek bankowy - przelew krajowy:
75 8128 0005 0061 5448 2000 0030
przelew zagraniczny:
PL 75 8128 0005 0061 5448 2000 0030
Swift/bic: POLUPLPR